• clock Сб-Чт 5:30 - 14:30, Пт - Вихідний
info Інформація для покупців

Відправляємо товар о 13:00 після оплати.


Система знижок

3% - від 1000 до 3000 грн.

5% – від 3 000 грн.

Зв'язатися з нами

Договор публічної оферти

Останнє оновлення: 2019-06-01

Цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) регулює відносини сторін щодо пропонування, замовлення, придбання та доставки товарів на онлайн-платформі https://arkos.ua/ , доступ до якої здійснюється через веб-сайт з використанням доменної адреси https:// arkos.ua/ , включаючи всі веб-сторінки та субдомени (надалі разом – Сайт).
Цей Договір є громадським договором відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України. Перед використанням Сайту прочитайте цей Договір. Якщо Ви не погоджуєтесь з його умовами, не використовуйте Сайт. Будь-яке використання цього Сайту, зокрема, заповнення різних форм, заявок, а також замовлення товарів означає Ваше погодження (акцепт) з умовами цього Договору.
Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цього Договору для ведення власних записів.

1. ТЕРМІНІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Продавець – який є власником Сайту https://arkos.ua/ та пропонує Товари для продажу.
Покупець – особа, яка володіє необхідним обсягом дієздатності для укладення цього Договору та переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням функціоналу Сайту або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.
Замовлення – результат досягнення домовленості між Покупцем та Продавцем щодо моделі, кількості, ціни Товару, способу оплати Замовлення Покупцем, способу та вартості доставки Товару.
Товар – предмети, що пропонуються Продавцем для продажу на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Покупцям можливості переглянути, придбати та отримати Товар. Положення цього Договору регулюють відносини сторін щодо купівлі-продажу Товарів.

2.2. Умови цього Договору поширюються на всі види товарів. Умови та особливості придбання конкретного Товару або виконання Замовлення можуть визначатися на сторінці відповідного Товару та/або на сторінці оформлення Замовлення на Сайті.

3. РЯДК ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту погодження (акцепту) Покупця з умовами Договору та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань, крім випадків дострокового розірвання Договору.

3.2. Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання Покупцем умов цього Договору та в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

4. УМОВИ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

4.1. Інформація про Продавця вказується на Сайті та в супровідних документах, що підтверджують факт придбання та/або передачі Товару Покупцеві.

4.2. Вся інформація та матеріали на Сайті надаються за принципом «ЯК Є». Продавець докладає максимальних зусиль для надання найбільш точної інформації, проте з технічних причин не виключені ситуації, за яких інформація може мати неточності або виглядати неповною. Продавець не несе відповідальності у разі неповноти чи неточності відображення інформації на Сайті. Для повноти відображення інформації Продавець має право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію в будь-яку годину.

4.3. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора, мобільного пристрою або іншого девайсу деякі кольори можуть відрізнятися від кольорів реальних зразків Товару. Продавець не несе жодної ответственности, якщо кольори реальних зразків Товару відрізняються від кольорів, вказаних на Сайті.

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

5.2. Покупець самостійно або за допомогою звернення до представника Продавця оформлює Замовлення, обираючи один із доступних способів:

 • використання спеціальної форми на Сайті;
 • надсилання електронного повідомлення на адресу електронної пошти, що вказана на Сайті;
 • здійснення телефонного дзвінка за номером, що визначений на Сайті;
 • надсилання повідомлення з використанням функціональних можливостей додатків для обміну миттєвими повідомленнями (месенджерів), що вказані на Сайті.

5.3. Оформлюючи Замовлення, Покупець підтверджує, що:

 • він погоджується зі всіма умовами придбання відповідного Товару, що викладені в цьому Договорі та можуть бути викладені на сторінці Товару та/або сторінці оформлення Замовлення на Сайті;
 • він ознайомився з інформацією про Товар, наявність (відсутність) скидок, акцій, особливі умови оплати та/або доставки тощо в обсязі, що є достатнім для прийняття рішення про придбання Товару.

5.4. Продавець аналізує склад оформленого Замовлення та залежно від кількості Товарів, їх габаритів, груп сумісності, місця зберігання, доступних способів оплати чи доставки, загальної вартості Замовлення тощо з метою забезпечення оптимальних умов доставки здійснює формування Замовлення.

5.5. Кількість та вартість сформованих Замовлень, а також вартість доставки кожного з них відображається Покупцю на Сайті або повідомляється іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

5.6. Замовлення вважається прийнятим до виконання з моменту отримання Покупцем повідомлення з підтвердженням факту прийняття Замовлення.

5.7. Продавець зберігає право відхилити Замовлення у разі фактичної відсутності Товару на складі та інформує Покупця про відповідне рішення електронним листом на адресу електронної пошти або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення. У такому разі права та обов'язки сторін, пов'язані з оплатою, продажем, доставкою та передачею замовленого Товару припиняються, а вартість Товару, що вже був оплачений Покупцем, повертається Покупцю у спосіб, яким була проведена відповідна оплата.

6. ЦІНА ТА УСЛОВИ ОПЛАТИ

6.1. Ціна Товару на Сайті вказується у гривні, що визначається з урахуванням податкового статусу Продавця та не включає вартості доставки.

6.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни Товарів, що пропонуються для продажу.

6.3. У разі розміщення на Сайті неправильної ціни Продавець повідомляє про цей факт Покупця для підтвердження Замовлення за зміненою ціною або анулювання Замовлення. У разі відсутності можливості зв'язатися з Покупцем Замовлення вважається автоматично анульованим.

6.4. Доступні Покупцям способи оплати Товарів залежати від технічних можливостей та комерційних домовленостей Продавця з фінансовими партнерами. Доступні способи та особливості здійснення оплати обраних Покупцем Товарів вказуються на сторінці оформлення Замовлення на Сайті або повідомляються іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

6.5. У разі виявлення зловживання з боку Покупця правами, що надані йому законодавством або цим Договором (наприклад, великий відсоток скасувань, відмов і повернень тощо), Продавець має право обмежити Покупця у способах оплати Товару і вимагати виключно передоплати в момент оформлення Замовлення.

7. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Доставка Замовлень здійснюється по всій території України за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

7.2. Здійснюючи оформлення Замовлення, Покупець може самостійно обрати спосіб та умови доставки із варіантів, що пропонуються на Сайті або повідомляються іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

7.3. Доступні Покупцям способи доставки Замовлення та їх особливості можуть бути визначені технічними можливостями та комерційними домовленостями Продавця з логістичними партнерами.

7.4. Вартість, рядки та інші особливості доставки Замовлення визначаються відповідно до умов доставки, що були повідомлені Покупцю на Сайті або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення. Продавець не несе відповідальності за можливу затримку у доставці Замовлення, якщо така затримка виникла не з провини Продавця. Якщо Покупець вказавши неправдиві чи неточні (неправильні) дані при оформленні Замовлення, що спричинили додаткові витрати на доставку Замовлення, всі пов'язані з цим збитки та додаткові витрати покладаються на Покупця.

7.5. Покупець оплачує вартість доставки Замовлення як окрему послугу, що надається йому додатково. Послуга доставки вважається надана у момент отримання Замовлення Покупцем. Покупець погоджується, що вартість доставки Замовлення як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає Товар та йому повертається раніше оплачена вартість Товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів».

7.6. Замовлення вважається виконаним Продавцем на момент його фактичної передачі Покупцеві. Для можливості отримати Замовлення від Покупця може вимагатися проставлення підпису, пред'явлення документа, що засвідчує особу, або інших підтверджуючих документів. Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, якщо у рядків, встановлених домовленістю сторін, він готовий до передання Покупцеві в належному місці та Покупець поінформований про це.

7.7. Право власності на Товар та пов'язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця на момент передачі Товару логістичному партнеру (перевізникові). Приймаючи Замовлення, Покупець зобов'язаний оглянути доставлений Товару та перевірити його на відповідність якості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити дотримання строків доставки Товару та цілісності пакування. Підпис Покупця у накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо), наданій Продавцем, службою доставки або кур'єром, засвідчує факт переходу права власності на Товар, підтверджує відсутність зауважень за цим Договором.

8. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Повернення Товару здійснюється відповідно до умов повернення, що розміщені за наступною посиланням: https://arkos.ua/usloviya_vozvrata.html, з урахуванням положень цього Договору.

8.2. У разі повернення Товару Покупець зобов'язаний заповнити заяву на повернення (бланк повернення), у якій обов'язково повинен зазначити найменування та кількість Повертаного товару, а також об'єктивні причини повернення Товару. Покупець зобов'язаний упакувати Товар та вкласти у нього заяву на повернення (бланк повернення).

8.3. При поверненні Товару, що доставляється в індивідуальному пакуванні, необхідно запакувати такий Товар додатково, зберігши вигляд Товару в індивідуальному пакуванні. Продавець має право відмовити у прийомі Товару, що повертається, якщо він був запакований неналежним чином, внаслідок чого на ньому (на індивідуальному пакуванні) залишилися сліди та/або пошкодження (в т.ч. такі, що виникають при його транспортуванні (царапини, зім) 'ятості, нанесення маркувань, додаткова фіксація вантажу та/або супровідних документів та ін.) – як товар, товарний вигляд якого не збережений Покупцем.

8.4. Продавець має право не приймати Товар, якщо він відправлений на умовах післяплати за доставку.

8.5. Продавець не несе жодної відповідальності за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

9. АКЦІЇ. МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ

9.1. Продавець може пропонувати придбання Товарiв на акцiйних умовах. Придбання Товару на акційних умовах регулюється положеннями цього Договору з урахуванням наступного:

 • акційні умови поширюються на обмежений асортимент Товару;
 • акційні умови діють протягом обмеженого проміжку години;
 • акційні умови можуть відрізнятися для різних видів, категорій Товару.

9.2. Продавець може пропонувати Покупцям особливі умови оплати, доставки, повернення Замовлень та інші спеціальні заходи (наприклад, конкурси, розіграші, бонуси, промокоди) (надалі разом – Маркетингові заходи). Маркетингові заходи можуть розповсюджуватися лише на окремі товари чи їх категорії протягом обмеженого проміжку години. Акції Продавця не є Маркетинговими заходами.

9.3. Продавець може проводити Маркетингові заходи для підтримки поінформованості Покупців про Товари, що ним пропонуються для продажу, а також для залучення нових Покупців.

9.4. Про правила проведення, особливості та умови участі в акціях та Маркетингових заходах Покупець буде поінформований на Сайті, який може бути додатково поінформований на сторінках у соціальних мережах або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.

10. АККАУНТ ПОКУПЦЯ

10.1. Покупець має право створити обліковий запис на Сайті. Для реєстрації облікового запису Покупцю необхідно заповнити реєстраційну форму на Сайті.

10.2. Реєструючи аккаунт, Покупець гарантує, що він не вчинятиме дій, які нарушують положення чинного законодавства, цього Договору, політика Продавця, прав та законних інтересів Продавця чи третіх осіб.

10.3. Якщо Покупець з будь-якої причини бажає удалити свій аккаунт, то йому необхідно звернутися з відповідним запитом до служби підтримки за адресою електронної пошти: info@arkos.ua.

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Використання Сайту, оформлення Замовлення та/або реєстрація облікового запису Покупця на Сайті може вимагати обробки персональних даних Покупця.

11.2. Оформлюючи Замовлення та/або реєструючи аккаунт на Сайті, Покупець:

 • погоджується з умовами взаємодії з Продавцем, що викладені у цьому Договорі та на Сайті;
 • гарантує, що він має обсяг дієздатності, необхідний для укладення цього Договору;
 • гарантує, що надані ним персональні дані є правдивими, точними та не є персональними даними третіх осіб;
 • надає згоду на передачу Продавцю своїх персональних даних, їх подальшу обробку, зберігання, передачу та використання, у тому числі третіми особами, які залучаються Продавцем;
 • зобов'язується не повідомляти третім особам пароль, що зазначений Покупцем під час реєстрації. Покупець несе відповідальність за збереження секретності паролю. У разі виникнення у Покупця підозри щодо безпеки його паролю або можливості його несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши відповідний лист за адресою електронної пошти info@arkos.ua.

11.3. Відносини щодо обробки персональних даних Покупця регулюються Політикою конфіденційності Продавця, що розміщена за посиланням https://arkos.ua/polityka-konfidentsiynosti.html.

12. ПІДТРІМКА КЛІЄНТІВ

12.1. Продавець та Покупець підтримують зв'язок за допомогою телефонної зв'язку, СМС-повідомлень, електронної пошти та додатків для обміну миттєвими повідомленнями (месенджерів).

12.2. Покупець здійснює зв'язок із Продавцем за контактами, що розміщені на Сайті.

12.3. Реєструючись на Сайті, Покупець може надати згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, надходженнями, акціями та/або Маркетинговими заходами. Якщо Покупець бажає відмовитися від отримання такої інформації, він може звернутися до служби підтримки шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти info@arkos.ua або самостійно відписатись у розділі «Мій обліковий запис» на Сайті.

13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

13.1. Дизайн, графіка, контент та інші матеріали Сайту є об'єктами права інтелектуальної власності Продавця. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності на Сайт належить Продавцю. Використання Сайту Покупцями можливе виключно відповідно до положень цього Договору та законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

13.2. Покупець зобов'язується не відтворювати, не копіювати та не поширювати іншим чином будь-які елементи Сайту, за винятком випадків, коли таке дозвіл надано Продавцем.

13.3. Торгові марки, комерційні найменування та інші об'єкти права інтелектуальної власності на Товари, що можуть розміщуватися на Сайті, є інтелектуальною власністю їх законних правовласників.

14. СТОРОННІ РЕСУРСИ

14.1. Сайт може містити посилання на сторонні ресурси, що не пов'язані з Продавцем. Якщо Покупець переходитиме за таким посиланням, його буде направлено на сайт третьої сторони.

14.2. Продавець не контролює зміст сторонніх ресурсів та не надає жодних гарантій щодо змісту сторонніх ресурсів, включаючи їх точність, повноту чи надійність. Продавець не несе жодної відповідальності за думки, ідеї, продукти, інформацію, інший контент чи послуги, що пропонуються на сторонніх ресурсах.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

15.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

15.2. Сайт та/або окремі функціональні можливості Сайту можуть бути частково або повністю недоступними внаслідок технічних помилок, збою програмного забезпечення, переривання електроживлення, проведення профілактичних робіт або з будь-яких інших причин. Продавець не несе жодної відповідальності за тимчасову часткову або повну недоступність Сайту та/або окремих функціональних можливостей Сайту з будь-яких причин. Продавець має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи без попереднього повідомлення Покупця.

15.3. Покупець несе відповідальність за правдивість і достовірність інформації, що повідомляється ним Продавцю, міститься в його відгуках/коментарах, і може бути притягнутий до відповідальності за надання та/або розповсюдження недостовірної інформації, інформації образливого змісту та такої, що нарушує або може порушувати права та охоронювані законом інтереси Продавця, інших Покупців чи третіх осіб.

15.4. Продавець не несе жодної відповідальності за висловлювання, коментарі, огляди чи думки Покупців. Думка Продавця може не збігатися з думкою та позицією Покупців. Водночас Продавець вживає всіх можливих заходів для неможливості публікації та видалення контенту, що нарушує чинне законодавство, норми моралі, права та свободи Продавця, інших Покупців чи третіх осіб.

15.5. Продавець не несе відповідальності за можливі протиправні дії Покупця щодо Постачальників послуг, або Постачальників послуг щодо Покупця.

15.6. Продавець вживає всіх розумних заходів для перевірки дієздатності Покупця, однак не може гарантувати, що всі Покупці мають обсяг дієздатності, необхідний для укладення цього Договору, та не несе жодної відповідальності у разі укладення Договору особою, яка не володіє достатнім обсягом дієздатності.

15.7. У разі отримання Покупцем недостовірної інформації або наявності інформації образливого характеру, будь-якої іншої інформації про неприйнятний характер, Покупець може звернутися з відповідною скаргою до Продавця за адресою електронної пошти: info@arkos.ua.

15.8. Продавець зберігає право без попереднього повідомлення Покупця тимчасово заблокувати або удалити аккаунт Покупця, застосувати до нього належні юридичні заходи та передати персональні дані Покупця компетентним органам влади, якщо дії такого Покупця, на думку Продавця, мають ознаки порушення чинного законодавства або умов цього Договору.

15.9. У разі порушення умов цього Договору, Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю збитки, що виникли внаслідок такого порушення.

15.10. Сторони звільняються від виконання умов цього Договору в разі наявності обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та не могли їм запобігти.

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. У разі виникнення спору між Продавцем та Покупцем сторони погоджуються вжити всіх розумних заходів для його вирішення шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Продавця: info@arkos.ua.

16.2. У разі неможливості вирішення спорів безпосередньо між Продавцем та Покупцем, всі спори повинні розглядатися судами України за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

17. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни до тексту цього Договору. Відповідні зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

17.2. Цей Договір укладень та тлумачиться відповідно до законодавства України.

17.3. Продавець має право переуступати або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам.

17.4. Нездійснення Замовником або Компанією будь-яких прав, передбачених цим Договором, не є відмовою від таких прав.

17.5. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Договору.

17.6. Цей Договір укладено українською мовою, він не вимагає двостороннього підписання та є дійсним для сторін в електронному вигляді.