• clock Сб-Чт 5:30 - 14:30, Пт - Выходной
info Информация для покупателей

Отправляем товар в 13:00, после оплаты.


Система скидок

3% - от 1 000 до 3 000 грн.

5% - от 3 000 грн.

Связаться с нами

Політика конфіденційності

Останнє оновлення: 2019-06-01


Ця Політика конфіденційності (надалі – Політика) визначає порядок обробки персональних даних у процесі пропонування, замовлення, придбання та доставки товарів на онлайн-платформі https://arkos.ua/, доступ до якої здійснюється через веб-сайт з використанням доменної адреси https://arkos.ua/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени (надалі разом – Сайт).

Вам необхідно прочитати цю Політику, щоб зрозуміти, як ми обробляємо персональні дані та які заходи безпеки застосовуються. Будь-яке використання Сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення товарів означає погодження (акцепт) з умовами цієї Політики.

Поняття з великої літери, що прямо не визначені у цій Політиці, мають значення, що надане їм у Договорі публічної оферти, тому рекомендуємо прочитати цю Політику разом з Договором публічної оферти, що розміщений за посиланням: https://arkos.ua/oferta.html .

Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цієї Політики для ведення власних записів.


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Продавець – який є власником Сайту https://arkos.ua/ та пропонує Товари для продажу.
Покупець – суб’єкт даних, який переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням функціоналу Сайту або іншим чином залежно від обраного способу оформлення Замовлення.
Суб’єкт даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Покупця, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Покупця.
Володілець – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки.
Згода – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Володільцем персональних даних є Продавець.

2.2. Використовуючи Сайт будь-яким способом або здійснюючи Замовлення, Покупець погоджується з умовами цієї Політики.

2.3. У разі незгоди з умовами цієї Політики, Покупець зобов’язується не використовувати Сайт та негайно припинити оформлення Замовлення.

2.4. Згода Покупця на обробку його персональних даних надається в електронній формі шляхом проставлення відмітки (позначки) напроти відповідного пункту під час реєстрації на Сайті. Згода Користувача на обробку його персональних даних може виражатися у конклюдентних діях, зокрема у продовженні використання Сайту або оформлення Замовлення після того, як Покупець повинен був ознайомитися із цією Політикою.

2.5. Покупець підтверджує, що має достатній обсяг дієздатності за законами України та держави своєї юрисдикції для погодження з умовами цієї Політики та надання згоди на обробку своїх персональних даних на умовах, що викладені у цій Політиці.

2.6. У випадку, якщо Покупець не має достатнього обсягу дієздатності, згода з умовами цієї Політики повинна бути надана батьками або опікунами Покупця, що мають достатній обсяг дієздатності та уповноважені за законами держави їхньої юрисдикції надавати таку згоду. Якщо Покупець не має достатнього обсягу дієздатності та отримати згоду батьків або опікунів неможливо, Покупець зобов’язується не використовувати Сайт та негайно припинити оформлення Замовлення.

2.7. Продавець не несе відповідальності за порушення особами без достатнього обсягу дієздатності положень цієї Політики.

2.8. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни до цієї Політики. Відповідні зміни вступають у силу з моменту їх публікації на Сайті.

2.9. Продавець наполегливо рекомендує ознайомлюватися з умовами Політики при кожному відвідуванні Сайту або оформленні Замовлення. Використовуючи Сайт будь-яким способом або оформлюючи Замовлення, Покупець погоджується підпорядковуватися цій Політиці, а також останнім змінам до неї, незалежно від того факту, чи був Покупець ознайомлений з такими змінами.


3. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ

3.1. До інформації про Покупця, що збирається під час реєстрації Покупця на Сайті та/або оформленні
Замовлення, належить:

  • прізвище, ім’я та по батькові особи (надалі – ПІБ);
  • адреса електронної пошти;
  • номер телефону;
  • адреса місця доставки Замовлення;

3.2. До інформації, що збирається під час використання Сайту, належить:

  • IP-адреса Покупця;
  • мовні налаштування веб-переглядача;
  • налаштування валюти;
  • статистика використання Сайту;
  • інформація про використання Покупцем інших сайтів.

3.3. Для отримання окремих можливостей або виконання окремих Замовлень від Покупця може вимагатися надання додаткових даних (документів), в тому числі, але не виключно, надання паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) тощо. Покупець має право додатково збирати інформацію, окрім тієї, що зазначена у пунктах 3.1 та Політики, якщо про її склад, зміст і мету обробки було повідомлено Покупця та на це була надана згода Покупця.

3.4. Продавець використовує файли cookies та аналогічні технології для відстеження функціонування Сайту та активності Покупців при його відвідуванні. Файли cookies надсилаються у веб-переглядач (інтернет-браузер) із Сайту та зберігаються на пристрої Покупця. Покупець може налаштувати свій веб-переглядач та відмовитися від всіх файлів cookies або вказати, коли файли cookies можуть надсилатися.

3.5. Положення цієї Політики поширюються також на порядок збору і обробки інформації, що прямо не визначена у пунктах 3.1 та 3.2 Політики.

 

4. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Інформація про Покупця, що збирається Продавцем відповідно до пунктів 3.1 та 3.2 Політики, може бути використана для таких цілей:

4.1.1. ПІБ, номер телефону та адреса електронної пошти – для реєстрації та управління аккаунтом Покупця, ідентифікації Покупця на Сайті, обміну інформацією (комунікації) між Продавцем та Покупцем, надання підтримки Покупцю;

4.1.2. ПІБ, номер телефону, адреса місця доставки Замовлення, реквізити платіжної картки або іншого платіжного засобу – для оформлення та виконання Замовлення Покупця, ведення обліку, подання звітності контролюючим органам;

4.1.3. IP-адреса Покупця, мовні налаштування веб-переглядача, налаштування валюти, статистика використання Сайту, інформація про використання Покупцем інших сайтів – для забезпечення функціонування Сайту, адаптації акцій, Маркетингових заходів Продавця, контролю загальної та індивідуальної активності Покупців.


5. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів що збирається відповідно до пункту 3.1 та 3.2 Політики.


6. ПРАВА ПОКУПЦЯ

6.1. Особисті немайнові права на персональні дані Покупця, що збираються Продавцем, є невід'ємними і непорушними. Покупець має усі права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами, зокрема:

6.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

6.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

6.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

6.1.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

6.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6.1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

6.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

6.1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

6.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

6.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

6.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

6.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

6.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

6.2. Покупець має право пред’явити вмотивовану вимогу щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та (або) зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Продавцем впродовж 10 днів з моменту отримання. Вимога щодо заборони обробки персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові особи, його місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані та законні підстави для заборони їх подальшої обробки Продавцем. Покупець, посилаючись на недостовірність своїх персональних даних, зобов’язаний на підтвердження цієї обставини надати видані на його ім'я документи, які містять достовірні відомості про Покупця.

6.3. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Покупця обробляються незаконно, Продавець припиняє обробку відповідних персональних даних (їх частини) та інформує про це Покупця.

6.4. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню або зміст вимоги не відповідає положенням пункту 5.1 Політики, Покупцю надається вмотивована відповідь стосовно відсутності підстав для її задоволення.

6.5. Покупець має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. З моменту відкликання згоди Продавець зобов’язаний припинити обробку персональних даних. Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові особи, її місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані щодо яких відкликається згода на обробку.

6.6. Вимоги Покупця надсилаються в електронній формі на адресу електронної пошти: info@arkos.ua .


7. ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Продавець не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України або цією Політикою.

7.2. Продавець має право залучати третіх сторін (зокрема, фінансових, логістичних, технічних партнерів) для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем та з метою контролю, аналізу та покращення роботи Сайту, ведення статистики (надалі разом – Постачальники послуг) на умовах, що відповідають цій Політиці та іншим вимогам законодавства.

7.3. Постачальникам послуг може надаватися доступ до персональних даних Покупців виключно в обсязі та на строк, що необхідні для виконання їхніх завдань. Постачальники послуг зобов’язані не розкривати і не використовувати персональні дані Покупців для будь-яких інших цілей.

7.4. Поширення персональних даних без згоди Покупця допускається у випадках, визначених чинним законодавством України, і виключно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду.

7.5. Продавець залишає за собою право передавати знеособлені дані третім особам.


8. РЕКЛАМА І АНАЛІТИКА

8.1. Продавець має право залучати третіх сторін для надання послуг з підтримки Сайту. Ці треті сторони можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації, в тому числі, унікальні ідентифікатори пристроїв, програмного забезпечення, інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пунктах 3.1 та 3.2 цієї Політики. Ця інформація може бути використана Продавцем та іншими сторонами, окрім цілей, визначених вище, для визначення популярності певного Товару, забезпечення контекстної та іншої реклами, і для кращого розуміння поведінки Покупця на Сайті.


9. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Продавець забезпечує впровадження розумних організаційних та технічних заходів з метою захисту персональних даних Покупця від випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

9.2. Продавець не несе жодної відповідальності за випадкову втрату чи знищення персональних даних, що пов’язані з вразливістю програмного забезпечення чи телекомунікаційних каналів, які використовує Покупець.

9.3. Кожен із працівників Продавця користується доступом лише до тих персональних даних, що необхідні йому для виконання трудових обов’язків.

9.4. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.


10. ЗВ’ЯЗОК З ПРОДАВЦЕМ

10.1. Покупець має право звернутися із запитаннями щодо цієї Політики або клопотаннями про надання додаткової інформації щодо порядку обробки персональних даних у будь-який час, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: info@arkos.ua .

10.2. Покупець має право подати клопотання оновити, виправити або видалити інформацію про себе, що була надана ним під час реєстрації аккаунту Покупця, оформлення Замовлення та/або була отримана Продавцем в інший спосіб, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: info@arkos.ua